Contributie

Geacht aspirant-lid en/of ouders verzorgers,

Het bestuur en de leiding van GelreGym heten u of uw kind van harte welkom bij onze vereniging en hopen dat de eerste kennismaking een begin zal zijn voor een lange periode van prettige en sportieve samenwerking.
Wij willen u enkele gegevens verstrekken die voor u van belang zijn.

Onze vereniging is aangesloten bij de KNGU. Ook zijn wij ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel. Onze statuten en regelementen kunt u opvragen bij de secretaris of op deze website nalezen. (statuten)

Een nieuw lid dient zich binnen een maand nadat de eerste les bezocht werd aan te melden met het aanmeldformulier. Na betaling van het inschrijfgeld van € 10,- te voldoen bij de eerste contributiebetaling is men als lid van onze vereniging ingeschreven. De eerste twee lessen (strippenkaart) zijn gratis.

De contributies (per kwartaal) voor 2020 zijn:

Les Contributie
Leden t/m 16 jaar € 39,90
Leden 17 jaar en ouder € 53,05
Vanaf het derde schoolgaande kind € 21,98
Freerunning basisgroep € 39,90 per 1 uur
Freerunning(junioren) € 63,25 per 1,5 uur
Selectie € 44,90 per 2 uur
Pre Selectie € 21,95 per 1,5 uur
Ouder en kind gym € 39,90

Ook wordt 4x per jaar gelijk met contributie de bondscontributie afgeschreven. Dat betekend voor leden tot 16 jaar (in 2021) 5,80 euro per kwartaal. Voor leden van 16 jaar en ouder (in 2021) 7,15 euro per kwartaal en voor anonieme leden 7,40 euro per kwartaal.

Opzegging lidmaatschap:
Door het lid of door de vereniging kan per kwartaal het lidmaatschap worden opgezegd. Dit graag via het afmeldformulier.
Het lopende kwartaal moet altijd betaald worden.

Hoe wordt de contributie betaald:
Middels een machtiging op het aanmeldformulier voor automatische incasso.
Bank: NL28 ABNA 0538 6199 10 t.n.v. Gelregym

De contributie wordt begin januari, begin april, begin juli en begin oktober geïncasseerd.

Wilt u alle wijzigingen schriftelijk doorgeven aan de penningmeester.
penningmeestergelregym@gmail.com