Contributie

Geacht aspirant-lid en/of ouders verzorgers,

Het bestuur en de leiding van GelreGym heten u of uw kind van harte welkom bij onze vereniging en hopen dat de eerste kennismaking een begin zal zijn voor een lange periode van prettige en sportieve samenwerking.
Wij willen u enkele gegevens verstrekken die voor u van belang zijn.

Onze vereniging is aangesloten bij de KNGU. Ook zijn wij ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel. Onze statuten en regelementen kunt u opvragen bij de secretaris of op deze website nalezen. (statuten)

Een nieuw lid dient zich binnen een maand nadat de eerste les bezocht werd aan te melden met het aanmeldformulier. Na betaling van het inschrijfgeld van € 10,- te voldoen bij de eerste contributiebetaling is men als lid van onze vereniging ingeschreven. De eerste twee lessen (Strippenkaart) zijn gratis.

De contributies zijn (per maand):

Les Contributie
Leden t/m 16 jaar € 12,50
Leden 17 jaar en ouder € 16,30
Gelre Conditietraining € 19,90
Vanaf het derde schoolgaande kind € 7,05
Freerunning(junioren) € 19,90
Selectie € 14,10 per 2 uur
Pre Selectie € 6,90 per 1,5 uur
Acrogym € 7,05

 

De bondscontributie wordt eenmalig per jaar afgeschreven.
Voor 2017 liggen deze op € 20,80(<16 jaar) en € 25,40(>16 jaar).

Opzegging lidmaatschap:
Door het lid of door de vereniging kan per kwartaal het lidmaatschap worden opgezegd. Dit graag via het afmeldformulier.
Het lopende kwartaal moet altijd betaald worden.

Hoe wordt de contributie betaald:
Middels een machtiging op het aanmeldformulier voor automatische incasso.
Bank: ABN-AMRO 53.86.19.910 t.n.v. Gelre

De contributie wordt per kwartaal geincasseerd aan het begin van het nieuwe kwartaal.

Wilt u alle wijzigingen schriftelijk doorgeven aan de penningmeester.
penningmeestergelregym@gmail.com