Bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat uit:

Henk Vos (Voorzitter)
Frans Elsendoorn (aftredend penningmeester (vacant))
Linda Heitink (Secretaris)
Evert Kock (Lid)
Marco Vargues (Lid)
Anita Werkman (Lid)
Nico Westra (Lid)