Inschrijfformulier voor een extra les bij Gelregym

Lesdag*

Lestijd*

Achternaam*

Roepnaam*

Telefoon*

Geboortedatum*

E-mail*

Sepa Machtiging*
Hierbij verklaar ik mij, tot wederopzegging, akkoord met automatische betaling van de contributie zoals vastgesteld in de ledenvergadering van gymnastiekvereniging Gelregym.

Naam rekeninghouder*

Straat*

Huisnummer*

Postcode*

Plaats*

IBAN rekeningnummer*

Beheren ledenadministratie*
Met het ondertekenen van dit formulier geeft u Gelregym tevens toestemming om uw ledenadministratie gegevens te beheren.

* = verplicht


Comments are closed.