Archive for 19 september 2013

Special Gym

Vanaf september 2013 organiseert Gelregym een gymles speciaal voor kinderen in de leeftijd 6-12 jaar. Kinderen die meer moeite met bewegen hebben dan hun leeftijdsgenootjes maar die het wel erg leuk vinden om sportief bezig te zijn.

U kunt hierbij denken aan kinderen die:

  • in het reguliere bewegingsonderwijs opvallen en/of achterlopen
  • weinig zelfvertrouwen hebben
  • een motorische achterstand hebben
  • te kampen hebben met overgewicht
  • een bewegingsachterstand hebben
  • een fysieke beperking hebben (zoals Cerebrale parese, DCD)
  • gedragsproblematiek (zoals autisme)

Omdat we als vereniging ook deze kinderen graag tot onze leden willen laten behoren, starten we deze pilot voor de duur van een jaar.

Gelregym heeft apart voor Special Gym een trainster aangenomen die naast docente lichamelijke opvoeding ook haar diploma bewegingsagogie en psychomotorische therapie heeft gehaald. Haar naam is Hayke van Valburg.

Het bewegingsaanbod betreft een breed scala en is zeker niet alleen gericht op gymnastiekonderdelen.

U bent dus verzekerd van een professionele aanpak en begeleiding voor uw kind die (weer) plezier krijgt in bewegen!

INTERESSE?

Heeft u het idee dat uw kind in deze doelgroep past? Bent u op zoek naar een activiteit die past bij de huidige conditie van uw kind?

Dan is Special Gym vast wat voor hem of haar!

Tijdens de eerste twee lessen, observeert de trainster of uw kind in de huidige groep past. Dit doen we om te beoordelen of er voldoende aandacht is voor uw kind en om teleurstellingen te voorkomen. In overleg met u als ouder(s) communiceert de trainster na deze twee lessen of lid worden van Special Gym goed bij uw kind zou kunnen passen. Zaken als zich aan de regels kunnen houden en kunnen luisteren, zijn hiervoor leidend.

Deze twee lessen zijn gratis; na het overleg met de trainster kunt u uw kind aanmelden via de pagina Aanmelden.

De lessen worden gegeven in de gymzaal aan de Huygenslaan 44 te Dieren.

Vanaf 17 september worden de lessen gegeven op dinsdagavond van 17.30 tot 18.30 uur.
Bij 4 aanmeldingen gaan we van start. Het maximum aantal leden voor Special Gym is 8; zijn er meer aanmeldingen dan wordt een wachtlijst aangemaakt en wordt door het bestuur besloten of het aangaan van een tweede uur Special Gym wenselijk is. De contributie is €11,80 per maand. De contributie wordt per kwartaal geïncasseerd aan het begin van het nieuwe kwartaal.

Voor meer informatie en aanmelden kunt u bellen met: Hayke van Valburg 06-24167136 (trainster Special Gym). Aanmelden kan ook via Secretariaat.gelregym@gmail.com

Graag zien we u en uw kind bij Special Gym!

Peuter en kleuter gym bij Gelre!

Spelen & bewegen

De meeste peuters & kleuters houden van klimmen, klauteren, rennen en springen. Spelen en in beweging zijn is erg belangrijk voor peuters & kleuters. Thuis hebben ze uiteraard de ruimte en de mogelijkheid om te spelen met broertjes e/o zusjes of alleen. In een gymzaal is deze mogelijkheid zeer uitgebreid en met andere kinderen.

Ontwikkeling

Het ontdekken en ervaren van het spelen & bewegen staat bij de leeftijd van peuters & kleuters centraal. Al spelend oefenen ze de hele dag met hun lijf. Ze hebben er veel plezier in en vinden steeds weer nieuwe dingen uit. Peuter & kleutergym stimuleert op een veilige en leuke manier de ontwikkeling van uw peuter of kleuter.

Bewegen

Tijdens de lessen doen peuter en kleuters nieuwe ervaringen op waarbij erop gelet wordt dat alle aspecten van de motorische ontwikkeling aan bod komen. Er worden diverse spelletjes gedaan waarbij de grondvormen van beweging centraal staan. Hierbij kunt u denken aan: springen, duikelen, gooien, klimmen, balanceren etc. etc. Daarnaast gebruiken we diverse toestellen waarbij de peuter & kleuters hun evenwicht moeten bewaren, ruimtelijk inzicht krijgen en afstand en snelheid leren inschatten. Daarnaast is een uurtje gym belangrijk om hun energie erin kwijt te kunnen.

Samen spelen

Tijdens de peuter & kleuter lessen leren ze rekening te houden met elkaar ( achteraan in de rij aansluiten naar hun beurt) en samen te spelen en te bewegen ( elkaar helpen in bepaalde situaties).

Zelfvertrouwen

Uw peuter of kleuter kan onder veilige omstandige heden allerlei moeilijke dingen proberen. Als het uiteindelijk lukt om van een hoge kast af te springen, aan een touw over hindernissen te zwaaien of een koprol te maken dan zullen zij daar trots op zijn.
In het begin oefent uw peuter of kleuter onder begeleiding uitdagende situaties uit waardoor ze steeds meer gestimuleerd worden om het zelfstandig onder toezicht te proberen. Uw kind wil het vaker doen en zal steeds meer zelf vertrouwen krijgen.

Wat kunnen ze in de les verwachten?

Elke les is anders. De kinderen zullen op een speelse manier uitgedaagd worden te bewegen en moeilijke situaties aan te gaan. Tevens is er een schema beschikbaar waarbij ze een keer een vriendje of vriendinnetje mee mogen nemen of papa’s, mama’s, oma’s en opa’s uit mogen nodigen om te kijken wat ze al geleerd hebben.

Vanaf wanneer beginnen??

De peuter & kleuters kunnen vanaf 2 à 3 jaar terecht op de maandag van 15.30 uur – 16.30 uur in de gymzaal aan de Burgermeester Bloemerstraat.

Meer weten???
Kom eens een keer kijken of neem contact op met Anouk Zweers, lerares peuters/kleuter. Tel. 06-13257873 Mail: noukii22@gmail.com

201308foto2.JPG

Peuter- en kleutergym

Peuter- en kleutergym, zomaar een maandag.